​​Degneholmen 8, 3540 Lynge

Telefon: 28 40 44 97

Koncept

Hvad betyder ’Total Commitment’?
Total Commitment (TC) er en evidensbaseret tilgang til at arbejde med og forstå mennesker. Det teoretiske fundament hviler på de internationalt anerkendte koncepter omkring Full Engagement og Den Motiverende Samtale, samt på den kognitive og eksistentielle psykologi. Vi har brugt forskningen indenfor hjernens udvikling og livsstilssygdomme som stress, diabetes, udbrændthed og depression i koncepetet. Det ændrer dog ikke på, at Total Commitment er en praktisk let forståelig og anvendelig metode. 

​Alle mennesker gør en forskel hver dag. Uanset hvem du møder, så efterlader du et indtryk, en følelse, en tanke, et minde, en oplevelse og dermed bliver alt, hvad du gør, til ringe i vandet omkring dig. Total Commitment er en bevidstgørelse af, hvilke ringe du skaber omkring dig. I logoet er ringene symboliseret ved de blå cirkler.

Hvorfor Total Commitment?
Har vi ikke modeller og teorier nok indenfor personlig udvikling, vil nogle sikkert spørge. Svaret kan næsten kun være ja. Bare indenfor de sidste år
er der blevet udgivet et utal af bøger om vejen til selvrealisering og personlig udvikling. Så hvorfor endnu et koncept?

Det korte og enkle svar er: Fordi på trods af mange modeller, løbende gode råd og teorier, så har vi ikke kunne finde en teknologi, som er opdateret omkring forskningen indenfor menneskets psykologi og biologi. Total Commitment er en effektiv og evidensbaseret teknologi til at arbejde med det hele menneske.​